Dal 1899 a oggi…

1980 – 1990

1980 – 1990

1960 – 1970

1960 – 1970

1970 – 1980

1970 – 1980

1970 – 1980

1970 – 1980

1970 – 1980

1970 – 1980

1970 – 1980

1970 – 1980

1970 – 1980

1970 – 1980

1980 – 1990

1980 – 1990

1980 – 1990

1980 – 1990

1980 – 1990

1980 – 1990

1960 – 1970

1960 – 1970

1980 – 1990

1980 – 1990

1990 – 2000

1990 – 2000

1990 – 2000

1990 – 2000

1990 – 2000

1990 – 2000

1990 – 2000

1990 – 2000

2000 – 2010

2000 – 2010

2000 – 2010

2000 – 2010

Günümüz ● Oggi ● Today

Günümüz ● Oggi ● Today

1930 – 1940

1930 – 1940

1899 – 1930

1899 – 1930

1900 – 1930

1900 – 1930

21. yy.’a taşınan az sayıdaki eğitim kurumundan Alsancak İtalyan (Kız) İlkokulu (1892). ● La Scuola Italiana è stata uno dei pochi istituti educativi ad essere operante sul territorio dal XIX al XX secolo. ● One of the rare Schools which has lived up to the 21st century; the The  Italian School. (1892) 

1900 – 1930

1900 – 1930

Ivrea rahibeleri tarafından yönetilen ve Alsancak’ta yaşayan İtalyan işçilerin çocukları için açılmış bir kreş Scuola d’Ivrea ile 1893’de İtalya Kraliçesi Savoyalı Margherita’nın (1878-1900) adına kurulan “Scuola Coloniale Regina Margherita”. ● La Scuola Italiana, detta “Scuola Coloniale Regina Margherita”, è stata gestita dalle Suore d’Ivrea e aperta per accogliere i bambini delle famiglie poco abbienti di Alsancak. ● The Italian school runned by Ivrea nuns was founded as “Scuola Coloniale Regina Margherita” to honor the Italian queen Margherita of  Savoy for the children of Italian workers living in Alsancak.

1930 – 1940

1930 – 1940

1930 – 1940

1930 – 1940

1930 – 1940

1930 – 1940

1930 – 1940

1930 – 1940

1930 – 1940

1930 – 1940

1899 – 1930

1899 – 1930

1930 – 1940

1930 – 1940

1940 – 1950

1940 – 1950

1940 – 1950

1940 – 1950

1940 – 1950

1940 – 1950

1950 – 1960

1950 – 1960

1950 – 1960

1950 – 1960

1950 – 1960

1950 – 1960

1960 – 1970

1960 – 1970